قصاب

محمد ابن سیرین بصری گويد:(http://tabir.blog.ir)

ديدن قصاب چون مجهول بود، دليل بر ملك است. اگر در خواب بيند كه قصابي در سراي او يا در كوچه او شد، دليل است در آنجا كسي بميرد. اگر بيند كه قصابي مي كرد و قصاب نبود، دليل است كسي را بكشد يا مجروح كند و ملال بيند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:(http://tabir.blog.ir)

قصاب مظهر خون ريختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنيدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه هاي گوسفند و گاو تجسم مي شود در خواب نيز ذهن ما براي نشان دادن خون و مرگ و حوادثي که در مجموع مي توانند علت يا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بي جان باشند قصاب را شکل مي بخشد. ديدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نيست.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:(http://tabir.blog.ir)

دیدن قصاب با لباسی کثیف و چاقویی در دست، بر مردی دلالت دارد که باعث هلاک مردم میشود.

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

1ـ اگر قصابي را به هنگام ذبح گاو در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه بيماري كشنده اي در كمين يكي از افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببينيد قصابي مشغول بريدن گوشت است ، نشانة آن است كه ديگران شما را زير نظر گرفته اند ، بنابر اين در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشيار باشيد .

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

خواب يك قصاب : با يك شخص پرارزش آشنا ميشويد .

يك قصاب حيواني را مي كشد : مرگ يك دوست صميمي

يك قصاب به شما گوشت مي دهد : عمر شما طولاني خواهد بود .

شما دوست يك قصاب هستيد : دوستان بد دور شما هستند .

با يك قصاب صحبت مي كنيد : ديگران تاثير بدي روي شما خواهند داشت .

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

برچسب ها : تعبیر خواب نای زن ، تعبیر خواب زمار ، تعبیر خواب شترکش ، تعبیر خواب جَزّار ، تعبیر خواب سلاخ ، تعبیر خواب گوشت فروش ،
+ تعداد بازديد : 115 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در يکشنبه 14 آذر 1395 و ساعت 6:55
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]