میخ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

ديدن ميخ بر چهار وجه است.

اول: برادر.

دوم: فرزند.

سوم: دوست.

چهارم: زن خواستن.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:(http://tabir.blog.ir)

ديدن ميخ به خواب شرف و بزرگي بود در دنيا و آخرت. اگر بيند ميخ را در ديوار يا ستوني زد به، دليل كه با منافقي دوستي كند. اگر بيند ميخ از برنج بود يا از مس به تاويل بد بود. اگر ميخ از استخوان بيند، دليل قوت بود. اگر بيندميخي آهنين داشت، دليل كه او را فرزندي آيد كه به سبب او بزرگي يابد. اگر بيند ميخ بر زمين زد، دليل كه از كسب خود توانگر شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:(http://tabir.blog.ir)

میخ در خواب، به مردی تعبیر میشود که دیگران توسط او به مرادشان میرسند.

لوک اويتنهاو مي گويد :(http://tabir.blog.ir)

میخ چوبی : برنامه سودمند

میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند

در سر زمین رویاها آمده:(http://tabir.blog.ir)

ميخهاي نجاري : ضررهاي مالي

ميخهاي فولادي : بيماري

ميخ مسي : غم

ميخهائي كه براي نعل كردن اسب بكار مي روند : خبرهاي بد باعث پريشاني شما مي شود .

شما ميخ مي كوبيد : يك جدائي – طلاق

ميخ مي فروشيد : پول

ميخ مي خريد : دربارة شما پرگوئي هاي بسيار ميشود .

ميخهاي كوچك پرده يا ديوار : مراقب شناخت مردم روي خودتان باشيد .

يك نجار ميخ مي كوبد : مشاجره در محيط كار

يك مرد متاهل خواب ببيند كه ميخ مي كوبد : او بايد از قولهاي بيهوده و اخلاق زنندة خود پرهيز كند .

يك زن خواب ببيند كه ميخ مي كوبد : رقبايش نخواهند توانست مقابل او پايداري كنند .

ميخ ريز مي خريد : در تنهائي زندگي خواهيد كرد .

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


ديدن ميخ درخواب، دليل برادر است. اگر بيند ميخي بر ديوار زد، دليل كه برادرش را در آنجا باز دارند. اگر ميخ را بر ريسمان بست، دليل كه برادرش با مردي پيوندد.

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

برچسب ها : تعبیر خواب مسمار ، تعبیر خواب وتد ،
+ تعداد بازديد : 166 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در سه شنبه 23 شهريور 1395 و ساعت 9:17
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]