مهره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:(http://tabir.blog.ir)

ديدن مهره بر هفت وجه است.

اول: زن.

دوم: خدمتكار.

سوم: كنيزك.

چهارم: مال.

پنجم: ادب و فرهنگ.

ششم: فرزند.

هفتم: غلام.

جابر مغربی می گوید:(http://tabir.blog.ir)

ديدن مهره درخواب، دليل خدمتكار بود. اگر مهره را سفيد يا سبز بيند، دليل كه آن خدمتكار مصلح بود. اگر مهره را زرد بيند، دليل كه آن خدمتكار بيمارگونه بود. اگر سياه بيند، خدمتكارش بدخوي بود.

آنلی بیتون می گوید:(http://tabir.blog.ir)

1ـ ديدن مهره در خواب ، علامت توجه مقامات بالا به شماست .

2ـ شمردن مهره ها در خواب ، نشانة به دست آوردن شادماني خلل ناپذير و رضايت خاطر است .

3ـ به نخ كشيدن مهره ها در خواب ، دلالت بر آن دارد كه مورد لطف و حمايت فردي ثروتمند قرار خواهيد گرفت .

4ـ پخش كردن مهره ها در خواب ، نشانة از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعي شما ، بين آشنايان است .

این متن در تاریخ 1395/05/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع

(http://tabir.blog.ir)


اگر كسي بيند مهره يافت، دليل كه به قدر مهره مال يابد يا از سفر راحت بيند.

لینک دانلود تعبیر خواب جامع نگارش جدید

برچسب ها : تعبیر خواب مهره نگین ، تعبیر خواب ساچمه ، تعبیر خواب مروارید ، تعبیر خواب باریگر ، تعبیر خواب عامل ،
+ تعداد بازديد : 32 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در دوشنبه 22 شهريور 1395 و ساعت 7:36
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]