فروشگاه ساز

طراحی سایت
خواب دیدن بالش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است.

اول: خادم،

دوم: كنيزك،

سوم: رياست.

چهارم: دين نيكو.

پنجم: پرهيزكاري و عدل.

محمد ابن سیرین بصری گويد:

بالش درخواب خادم است بيننده خواب را. اگر بيند بالشي نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، يا شخصي به وي داد، دليل است كه او را خادم يا خدمتكاري مصلح و پارسا پيدا شود. اگر بيند بالش او كهن و چركين و زرد وسياه باشد، تاويلش به خلاف اين است.اگربيند بالش او بدريد يا بسوخت يا از وي ضايع شد، دليل است كه خدمتكاران وي ضايع شوند يا بگريزند يا رنج و بلائي بدو رسد و به سبب آن از وي جدا شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بيند شخصي از خانه او بالش بدزديد، دليل است كه شخصي از پي زن او مي گردد كه او را بفريبد يا از پي كنيزك. معبران گويند: ديدن بالش درخانه، دليل است شخصي از آن خانه بميرد. اگر مردي بيند بالش بسيار يافت، دليل است كه به قدر آن بالش ها او را خادمان و كنيزان حاصل شود. اگر بيند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دليل كه خادمان و كنيزان او بروند يا بگريزند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بالش در خواب به خادم خانه بر مي گردد. اگر جواني در خواب ببيند که بالشي نو زير سر نهاده عاشق مي شود و به زودي ازدواج مي کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسري خوب و نيک نفس و پارسا نصيب او مي شود. سرخي نيز شادابي و نشاط او را مي رساند. ابريشم زيرکي را باز مي گويد. اگر کسي در خواب ببيند که بالش زير سرش چرک و کثيف و کهنه شده بايد نگران دو چيز باشد. اول نگران دروغ گوئي و دوم بيماري. اگر پارچه بالش زرد باشد از يک بيماري خبر مي دهد و اين بيماري به همان خانه بر مي گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر کسي ببيند که بالش او سوخته يا سوراخ است به خانواده اش يا آن خانم مدير خانه آسيب و لطمه وارد مي آيد. اگر خواب ديديد که بالش شما سوخته شده ياسوراخ شده اما اين کار را خودتان نکرده ايد جويا شويد و تحقيق کنيد که همسرتان از شما چه آزردگي دارد چون اگر در رفع آن نکوشيد احتمالا به جدائي مي انجامد.اگر کسي ببيند که دزد بالش او را برده کسي هست که به محارم او چشم طمع دارد يا اين نگراني در او هست که ديگران به محارم او ديده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبيني و حسد عاشقانه است

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببينيد كه روى بالشى نشسته‏ايد، بيانگر قبول مسائل ناگوار است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ ديدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگي اي راحت و آسوده است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند بالش مي دوزد ، نشانة آن است كه اميدي دلگرم كننده به آينده خواهد داشت .

در سر زمین رویاها آمده:

يك بالش را پر مي كنيد : ناكامي در روابط اجتماعي

زانوهايتان را روي بالش مي گذاريد : شما رقباي بسياري داريد .

پاهايتان را روي بالش مي گذاريد : بر رقبايتان پيروز مي شويد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب بالش , تعبیرخواب بالشت , تعبیرخواب متکا , تعبیرخواب مخده , تعبیرخواب مسند , تعبیرخواب نازبالش , تعبیرخواب متکی , تعبیرخواب زیرسری , تعبیرخواب نضیده , تعبیرخواب نمرق , تعبیرخواب نمرقه , خواب دیدن بالش , خواب دیدن بالشت , خواب دیدن متکا , خواب دیدن مخده , خواب دیدن مسند , خواب دیدن نازبالش , خواب دیدن متکی , خواب دیدن زیرسری , خواب دیدن نضیده , خواب دیدن نمرق , خواب دیدن نمرقه , رویای بالش , رویای بالشت , رویای متکا , رویای مخده , رویای مسند , رویای نازبالش , رویای متکی , رویای زیرسری , رویای نضیده , رویای نمرق , رویای نمرقه , تعبیر بالش , تعبیر بالشت , تعبیر متکا , تعبیر مخده , تعبیر مسند , تعبیر نازبالش , تعبیر متکی , تعبیر زیرسری , تعبیر نضیده , تعبیر نمرق , تعبیر نمرقه , خواب بالش , خواب بالشت , خواب متکا , خواب مخده , خواب مسند , خواب نازبالش , خواب متکی , خواب زیرسری , خواب نضیده , خواب نمرق , خواب نمرقه ,
برچسب ها : بالش ، بالشت ، متکا ، مخده ، مسند ، نازبالش ، متکی ، زیرسری ، نضیده ، نمرق ، نمرقه ،
+ تعداد بازديد : 0 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در پنجشنبه 5 اسفند 1395 و ساعت 13:24

دانلود کامل تعبیر خواب

دانلود موزیک دانلود اهنگ جدید بلیط چارتر مشهد سئو طراحی بنر بالابر قیمت گوشی موبایل قیمت سرور قیمت پرینتر قیمت لپ تاپ قیمت سوئیچ سیسکو قیمت تبلت قیمت دوربین مداربسته قیمت شارژر لپ تاپ قیمت مودم قیمت صندوق فروشگاهی قیمت آلین وان قیمت فلش مموری قیمت هارد قیمت اسکنر قیمت کارتریج دانلود فیلم دوربین مداربسته طب سوزنی دوربین مداربسته خرید تور خارجی و داخلی خرید چای ایرانی خدمات کامپیوتری در محل طب سوزنی پخش عمده کیف سئو بلیط ماهان
بستن تبلیغات [X]